Hvad sker der i øjet?

Alle kommer til at se dårligere med alderen, når øjnene bliver slidt. De fleste over 50 har derfor brug for læsebriller og ekstra lys til at læse. Men alderen kan også bringe andre symptomer.

På siderne herunder finder du beskrivelser af forskellige øjensygdomme og hvad du kan gøre for at komme i form igen og finde nye muligheder for at gøre ting du kunne før - på nye måder!

AMD

   AMD - en forkortelse af Aldersbetinget Macula Degeneration – eller i daglig tale - forkalkning i øjet. AMD er kort sagt slitage af øjet, der kommer med alderen.
 
Hvad kan du gøre hvis du har AMD?
Hvis du har fået konstateret AMD eller bare oplever nedsat syn, er der mange muligheder for at du stadig kan gøre de ting som du gjorde før - på nye måder. 
 
Hvis ting er små og svære at se, er det nærliggende at forsøge at gøre dem større. Det kan ske på forskellige måder: Man kan som oven for...

Grå stær

Grå stær giver et jævnt, sløret syn, fordi øjets linse bliver grå og uigennemsigtig, hvor især en lavtstående sol og modkørende biler ’blænder’.
"Alle kan få Grå Stær, men arv, alder og sygdomme som diabetes og gigtpatienter i behandling med Prednisolon øger risikoen. Mange med begyndende Grå stær kan ikke lide at køre om aftenen", fortæller Per Gregersen.
Grå stær udvikler sig relativt langsomt – typisk over 3-5 år – og behandlingen er en 15 minutters operation i lokalbedøvelse.
Hvad kan du...

Grøn stær

Der er to typer Grøn Stær. Den ene skyldes et misforhold mellem den mængde væske, øjet producer, og den mængde, som skal kunne løbe væk – ligesom når en vandhane står åben og afløbet er stoppet til. Ved den anden svulmer linsen op ofte på grund af en tiltagende grå stær. Problemet ved begge typer grøn stær er, at man ikke altid opdager den.
"Typisk opdager man først grøn stær, når man får et anfald med stærke smerter i øjnene, kvalme og hovedpine, ofte mens man opholder sig i mørke – for...

Trætte, tørre, irriterede eller løbende øjne

De fleste over 50 oplever trætte, kløende eller sviende øjne, fordi tårefilmen i øjnene ændrer sig med alderen.
"Her kan man kun forsøge at lindre med smørende øjendråber. Man må prøve sig frem, indtil man finder det mærke, der hjælper en bedst", siger Per Gregersen.
Trætte, tørre og irriterede øjne ved skærmarbejde råder øjenlægen til at ’behandle’ med et par skærmbriller, der er en smule svagere end læsebriller. En skærmbrille stiller skarpt på 50-70 centimeters afstand, mens en læsebrille...

Farveblindhed

Hvad er farveblindhed?
Farveblindhed er, når en person har begrænset evne til at skelne farver fra hinanden.Hvorfor opstår farveblindhed?
Vores evne til at se farver fungerer ved, at øjnene kan skelne mellem 3 farver i lys: rød, grøn og blå. Når lyset rammer nethinden inde bag i øjet, rammer det farvefølsomme neuroner (nerveender) kaldet tappe. Lyset stimulerer kemiske reaktioner i disser celler via farvesensitive stoffer. Dette gør, at vi kan skelne mellem farver og sende informationen gennem...

Hvad kan du gøre?

Hvornår er man svagsynet?
Man er svagsynet, når man - trods en rigtig tilpasset brille - stadig har svært ved at læse eller orientere sig. Det vil sige, at man skal have dårligt syn på begge øjne, da det ellers, efter en tilvænningsperiode, er muligt at klare sig med et øje.
Mange, der i det daglige bruger briller, har svært ved at se, når de tager brillerne af. Men eftersom de kan tage brillerne på igen og se normalt, betegnes de ikke som svagsynede, uanset hvilken brille-styrke der er...

Få rådgivning hos din kommune

Rådgivning til mennesker med kombineret høre- og synsnedsættelse gives af henholdsvis synscentraler, høreinstitutter, kommunikationscentre og døvblindekonsulenter. Her har vi samlet et overblik over tilbuddet.
Døvblinde kan naturligvis anvende specialrådgivningssystemet for syn og hørelse, hvor der gives tilbud om undervisning i ADL, mobility og andre synsrelaterede emner, samt i emner, som kan være med til at kompensere for en hørenedsættelse, fx kommunikationundervisning og undervisning i brug af høreapparatet. Undervisningen tilrettelægges efter deltagernes behov og ønsker. Undervisningen foregår på synscentralerne, høreinstitutterne og kommunikationscentrene landet over og foregår på grundlag af Lov om specialundervisning for voksne

Her følger en liste over, hvem der servicerer de enkelte kommuner i Danmark med hensyn til høre- og synsrådgivning, samt hvilket af CFDs døvblindekonsulentkontorer, der dækker den pågældende kommune.

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden

http://socialstyrelsen.dk/handicap/erhvervet-dovblindhed/stottemuligheder/radgivning-om-syn-og-horelse-1/radgivning-om-syn-og-horelse